OUR Guest of Honour


Baroness Susan Kramer

Baroness Verma

Virendra Sharma

Faggan Singh Kulaste

Rami Ranger

S. P. Singh Baghel

Pratima Bhoumik

Pola Uddin, Baroness

Dr Bu Abdullah

H.E. Aarefa Al Falahi

H.E. Dr Mohammed

Yaqoob Al Ali

Sunil Chopra EX-Mayor Southwark

CLLR Hitesh Tailor

Cllr Kuldeev Sehra

Shri Priya Darshi Mishra

T A Sharvana

Khalid Al Jassim

Mr Abdulaziz Ahmad

H.E Laila Rahhal El Atfani

Keith Vaz

Dr. John Thomas Prade

Amish Tripathi

Dr. Kaulacharya Jagdishanand Tirth

DR SANDEEP MARWAH

H.E. Barema BOCOUM

Hanif Shaikh

Alan Rides

Dr Gaurav Gupta

Dr Udeshwar Singh

Dunston Pereira

Dr Renu Raj

Arman Khan

Lara Tabet

Amb. Sandeep Mehta

Alyaa Ghannam